Adrian Hołub

Współwłaściciel, Członek zarządu Polish Geodetic Group

Geodeta, Inwestor, Autor, Wykładowca

adrian.holub@geodetic.co

tel. +48 608-577-042

Geodeta, doradca w zakresie komercjalizacji powierzchni, trener, publicysta branżowy i inwestor nieruchomości. Współwłaściciel Polish Geodetic Group. Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, kamienic i innych. W czasie 10 letniej praktyki pomierzył lub nadzorował pomiar ponad 3,7 mln m² powierzchni w tysiącach obiektów. Absolwent: Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezja i Kartografia, Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami – uzyskany tytuł: magister inżynier. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – uzyskany stopień: licencjat. Ukończył także Studia podyplomowe z Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami w Wydziale Nauk Ekonomicznych przy SGGW (licencja pośrednika numer 15818). Od 10-ciu lat współpracuje w zakresie norm obmiarów powierzchni na stałe z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Za dotychczasową pracę zawodową otrzymał ok. 90 referencji i listów z podziękowaniami. W roku 2013 rozpoczął certyfikowane szkolenia z norm obmiaru powierzchni m.in. dla dyrektorów, kadry zarządzającej, developerów, facility / asset / property / lease managerów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, architektów i innych specjalistów z rynku nieruchomości. Do tej pory przeszkolił ponad 1,2 tys. osób. Od 2015 r. artykuły jego autorstwa ukazują się w takich czasopismach jak: Real Estate Manager i C.H. BECK Nieruchomości. Od 2017 r.  Ekspert Legalis Administracja i Legalis Księgowość Kadry i Biznes. Otrzymał tytuł Lidera Przedsiębiorczości roku 2009 za technologię pomiaru powierzchni on-line w trybie rzeczywistym. W 2010 r. zdobył tytuł “Firma Przyjazna Pracownikom”. W 2011 r. gość  programów w TVP2 “Niezłomni Geodezyjna Pasja”. W 2017 przekształcił firmę w Geodetic – Polish Geodetic Group działającą w kilku sektorach: services.geodetic.co, resources.geodetic.co, realestate.geodetic.co, academy.geodetic.co, ads.geodetic.co, agency.geodetic.co.

Artykuły na blogu:

Gdzie jest granica Twojej nieruchomości?

Kontenery – budynki czy budowle?

BOMA Retail

Umowa najmu lokalu

GLA (Gross Leasable Area) w normach: BOMA, Tegova i PN-ISO 9836:1997

GIF – norma pomiaru powierzchni

Chcesz lepsze warunki zabudowy?

Wnioski o zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwieszeń budynków

 

Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym

Dlaczego tracisz do kilkunastu % powierzchni w kamienicach?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – co powinien pomierzyć geodeta?

Norma PN-ISO 9836:2015-12 kolejne zamieszanie i niepewność

Sprawdź czy Twoja inwestycja ma poprawnie wyliczoną powierzchnię zabudowy

Wszystko o współczynnikach powierzchni wspólnej

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

7 grzechów głównych wynajmujących

Co powinien zawierać raport z pomiarów powierzchni

Co powinien zawierać raport z pomiarów powierzchni

Bałagan, chaos, niewiedza wynajmujących i najemców

Zlecać pomiar powierzchni czy nie?

 

 

 

Video:

Video – Geodezyjne due diligence nieruchomości

Video – Ile zarobisz na wynajmie planowanej nieruchomości?

Kongres Geodetic 2017 – wszystkie prelekcje on-line