Inwentaryzacja powykonawcza budynku – co powinien pomierzyć geodeta?

Co powinien pomierzyć i policzyć geodeta robiąc inwentaryzację powykonawczą wewnątrz każdego piętra budynku? Wykonując wszelkie projekty, inwentaryzacje nowych obiektów należy się posłużyć tylko i wyłącznie normą PN-ISO 9836:1997. Projekt i inwentaryzacja muszą być robione tą samą normą, aby projekt i budynek po wybudowaniu można było porównać. Podstawa prawna Nadrzędną w tym zakresie jest Ustawa deweloperska.…