Inwestycje w budynki zabytkowe. Gdzie szukać informacji o zabytkach?

Inwestycje w budynki zabytkowe Gdzie szukać informacji o zabytkach? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał w nadawanie nowego tchnienia zabytkowym budynkom i obiektom budowlanym. Na inwestorze będącym właścicielem nieruchomości objętej formą ochrony, ciąży wiele obowiązków określonych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nierespektowanie…

Konserwator a prawo własności. Błędy granic degradują zabytki.

Konserwator a prawo własności.  Błędy granic degradują zabytki. Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Z punktu widzenia konserwatora istotne jest, kto włada i zarządza zabytkiem oraz kto odpowiada za poszczególne prace budowlane. Okazuje się, że nie wystarczy być właścicielem inwestycji, żeby nią władać. Nie wystarcza też, że inwestor chce wyłożyć na cele…