Adrian Hołub opiniuje w Dzienniku “Rzeczpospolita” różne praktyki liczenia powierzchni nowych mieszkań