Adrian Hołub opiniuje w Dzienniku „Rzeczpospolita” różne praktyki liczenia powierzchni nowych mieszkań