Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym. Czy to zawsze najgorsza opcja?

Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym Czy to zawsze najgorsza opcja? Wyjście ze współwłasności w sądzie często kojarzy się z wieloletnimi konfliktami i sytuacjami, w których zakończyła się już ścieżka administracyjna i nie ma innej drogi. Bardzo staram się zmienić to postrzeganie. W wielu sprawach, które prowadziłem, była to ścieżka często szybsza i łatwiejsza niż…

Ograniczenie stron postępowania poprzez podział nieruchomości. Czy to jest możliwe i legalne?

Ograniczenie stron postępowania poprzez podział nieruchomości. Czy to jest możliwe i legalne? Wielu inwestorów występując o decyzję o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę obawia się odwołania właścicieli nieruchomości sąsiednich, które może zablokować lub opóźnić inwestycję. Otrzymuję wiele zapytań odnośnie możliwości wykonania podziału w celu wyeliminowania stron postępowania. Czy takie postępowanie jest zawsze możliwe do…

Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości?

Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości? Zasiedzenie jest uzyskaniem prawa własności do nieruchomości na skutek posiadania nieruchomości przez określony czas. Może to być okres 20 lat, jeżeli posiadanie następuje w dobrej wierze lub 30 lat w złej. Jaka jest podstawa prawna zasiedzenia nieruchomości? Czy zmiana posiadacza nieruchomości zatrzymuje bieg zasiedzenia? Czy dzierżawca użytkujący…