Aleksander Szerner

President of BIM for Polish Construction Association

www.plbim.org

Menadżer ds. Digitalizacji, Inteligentnych Narzędzi Pracy oraz Cyfrowych Rozwiązań Biznesowych związany z branżą drogowo-inżynieryjną od 20 lat. Uczestniczył w realizacji największych projektów autostradowych w Polsce A4, A2 i A1 w firmach Atkins, NCC, Skanska, wdrażając wykorzystanie cyfrowych rozwiązań technologicznych, prace z wykorzystaniem modeli przestrzennych BIM oraz parku maszynowego sterowanego technologią satelitarną. Od 2005 roku związany z obszarem BIM w firmie Skanska. Jest członkiem międzynarodowej Grupy Eksperckiej Skanska – Skanska BIM Knowledge Hub oraz grupy pracującej nad rozwojem innowacji i budowaniu kultury innowacyjności w ramach realizacji wspólnych projektów pomiędzy Skanska SA, Skanska Property Poland i Skanska Residential Development Poland – Innovation Task-Force. Od 2014 menadżer odpowiedzialny za komercjalizacje wykorzystania metodyki BIM (współtwórca strategii BIM 2020) , nowoczesnych narzędzi pracy oraz edukacje w zakresie cyfrowych rozwiązań na projektach infrastrukturalnych. W 2015 zaangażowany w realizacje strategii BIM 2020, strategii wdrożenia dronów i technologii laserowego pozyskiwania danych, a także implementacji aplikacji biznesowych i rozwiązań mobilnych. W 2016 roku prowadzony przez niego zespół zrealizował kilkadziesiąt projektów z wykorzystaniem metodyki BIM i cyfrowych rozwiązań biznesowych (współtwórca strategii Digitalizacji 2025) oraz pierwszego pilotażowego projektu z obszaru IoT – Internet Rzeczy (Connected Helmet – projekt zrealizowany przy współpracy z firmami Intel i Cybercom) Obecnie odpowiedzialny za Obszar Digitalizacji i Nowoczesnych Rozwiązań Technologicznych. W ramach obecnych kompetencji odpowiada za realizacje strategii digitalizacji 2025 oraz przeprowadzenie cyfrowej transformacji firmy a także wykorzystanie technologii tworzących erę przemysłu 4.0. Autor publikacji technicznych o metodyce BIM. Od 2018 prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa.

Artykuł Aleksandra Szernera znadziecie  Roczniku Geodetic 2018.

 

Biznesowa strategia cyfryzacji w budownictwie. Era Construction 4.0

Rocznik Geodetic [2] 2018

Program Kongresu Geodetic 2018

Relacja z Ogólnopolskiego Kongresu Geodetic 2018

Legal & Technical Due Diligence – 20.09.2018