Marek Banach

Agent Grand Brokers

www.grandbrokers.pl

Od ponad 10 lat jego aktywność zawodowa związania jest z ryn­kiem nieruchomości. Od samego początku ukierunkowana została na sektor nieruchomości komer­cyjnych. Jego największe osiągnięcia zawodowe dotyczą rynku biurowego oraz retail. Pracując dla różnych pod­miotów wynajął łącznie ponad 15.500 m2 powierzch­ni biurowej i handlowo-usługowej oraz uczestniczył w procesach ekspansji sieci handlowych. Był pomysło­dawcą i założycielem pierwszej kompleksowej bazy da­nych nieruchomości komercyjnych w Trójmieście pod nazwą tpnk.pl. Prowadził także wieloosobowe biuro nieruchomości. Przy okazji szerokiego spectrum zadań nabył również praktyczną wiedzę z zakresu zarządza­nia nieruchomościami oraz analiz rynkowych. Dzisiaj działa niezależnie w grupie agentów Grand Brokers na zlecenie sektora komercyjnego i mieszkaniowego. Po­siada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieru­chomościami. Więcej informacji na: grandbrokers.pl.

 

Artykuły na blogu:

9 kroków do skutecznego wynajmu biura