Geodetic w Magazynie Estate 4 [15] 2019 Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne