Geodetic w Magazynie Wycena w Praktyce 11/2019. Czy norma TEGoVA to standard dla rzeczoznawców czy norma do celów najmu?