Monitoring spękań w garażach wielostanowiskowych. Jak błędy projektowe i wykonawcze wpływają na degradację posadzek przemysłowych.