VIDEO – Ogólnopolskie praktyki pomiaru powierzchni magazynów do celów najmu – Adrian Hołub – Kongres Geodetic 2018