Sprawdzenie działki przed zakupem. Dane ewidencyjne – cz.1

Poszukując nieruchomości na cele inwestycyjne lub własne cele budowlane musimy skontrolować podstawowe parametry przedmiotowej nieruchomości. Celowo napisałem, że musimy ponieważ kontrola powinna dotyczyć absolutnie każdej transakcji, nawet z pozoru tej bardzo łatwej. To co mnie w tym utwierdza to ilość spraw jakie opiniuję jako biegły sądowy w kontekście problemów po zakupie nieruchomości. Błędne powierzchnie, problemy…

Linia frontowa działki. Poznaj sposoby wyznaczania frontu działki

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022]   Definicje frontu działki określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie wskazuje, że przez front działki należy rozumieć „część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd…

Budynki na granicy nieruchomości. Mała zmiana, duży problem.

Budynki na granicy nieruchomości Mała zmiana, duży problem Od 31 lipca 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów. Regulacją wprowadzono wiele istotnych zmian dotyczących budynków. Korzystną zmianą jest dostosowanie definicji budynku do tej zawartej w Prawie Budowlanym. Jednak jest pewna drobna zmiana, która z pewnością przysporzy wiele problemów w odniesieniu do budynków usytuowanych…

Memorandum nieruchomościowe. Jak opisać sprzedawaną nieruchomość?

Memorandum nieruchomościowe Jak opisać sprzedawaną nieruchomość? Kompleksowe memorandum nieruchomościowe ma ułatwić potencjalnym inwestorom podjęcie decyzji o zakupie. Wykonuje się je pod sprzedaż większych i bardziej dochodowych inwestycji -zaawansowanych gotowców inwestycyjnych, nieruchomości mieszkaniowych szeregowych, bliźniaczych lub nieruchomości komercyjnych. Holistyczne ujęcie danych o nieruchomości pokazuje profesjonalizm i transparentne podejście do transakcji, co umacnia pozycję sprzedającego i ułatwia…

Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości?

Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości? Zasiedzenie jest uzyskaniem prawa własności do nieruchomości na skutek posiadania nieruchomości przez określony czas. Może to być okres 20 lat, jeżeli posiadanie następuje w dobrej wierze lub 30 lat w złej. Jaka jest podstawa prawna zasiedzenia nieruchomości? Czy zmiana posiadacza nieruchomości zatrzymuje bieg zasiedzenia? Czy dzierżawca użytkujący…

Inwestycje na terenach kolejowych. Aspekty prawno-inżynieryjne.

Inwestycje na terenach kolejowych Aspekty prawno-inżynieryjne  Coraz częściej w Polsce i za granicą budynki dworców kolejowych są perełkami architektonicznymi. Oprócz obsługi ruchu pasażerskiego, we wspólnych przestrzeniach poczekalni spotykamy kawiarnie, restauracje, czytelnie, przestrzenie do pracy biurowej czy spotkań biznesowych. Jednymi z bardziej cenionych pod kątem różnorodności obiektów w Polsce są dworzec w Malborku, Wrocław Główny, Dworzec…

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów, jak i pojedynczych osób w czasach postpandemicznych cieszą się domki letniskowe do 35 m2 na zgłoszenie. Niestety nie wszyscy i nie we wszystkich sytuacjach mogą sobie pozwolić na taką inwestycję. Proces budowy…

Inwestycje w budynki zabytkowe. Gdzie szukać informacji o zabytkach?

Inwestycje w budynki zabytkowe Gdzie szukać informacji o zabytkach? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał w nadawanie nowego tchnienia zabytkowym budynkom i obiektom budowlanym. Na inwestorze będącym właścicielem nieruchomości objętej formą ochrony, ciąży wiele obowiązków określonych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nierespektowanie…

Zmiany prawne w procesie inwestycyjnym

Zmiany prawne w procesie inwestycyjnym Krócej, dokładniej, drożej Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR [4] 2020 Od 16 lipca 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zmiany są przełomowe i jeżeli tylko będą w pełni respektowane przez urzędy, czeka nas znaczące skrócenie procesu inwestycyjnego w kontekście pozyskania dokumentów geodezyjnych niezbędnych do pozwolenia na budowę…

Inwestowanie w działki letniskowe

Inwestowanie w działki letniskowe Podziały nieruchomości Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) przeżywają aktualnie swoisty renesans. Pandemia spowodowała, że coraz więcej osób myśli o zakupie działki rekreacyjnej. W kwestiach prawno-architektonicznych o pomoc zwracają się również inwestorzy. Analiza zakupu nieruchomości powinna zostać poprzedzona nie tylko analizą atrakcyjności miejsca ale przede wszystkim sprawdzeniem kilku parametrów. Czy każda działka nadaje…