Inwestycje na terenach kolejowych. Aspekty prawno-inżynieryjne.