Wnioski o zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwieszeń budynków

O czym będzie mowa? Każde przyłącze do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) zlokalizowane jest przeważnie pod drogą, chodnikiem będącym własnością innego właściciela, względem własności danego budynku. Za wszystkie przyłącza do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) właściciel budynku, do którego podłączane jest nowe przyłącze musi uiszczać coroczną opłatę. W tym artykule mowa będzie…