Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?