Video – Strategia na komercjalizację nieruchomości. Przekrój rynku polskiego.

Ogólnopolski Kongres Geodetic BLOK IV STRATEGIA NA KOMERCJALIZACJĘ NIERUCHOMOŚCI – PRZEKRÓJ RYNKU POLSKIEGO 14.11.2019 Zobacz wszystkie prelekcje VIDEO – Blok IV STRATEGIA NA KOMERCJALIZACJĘ NIERUCHOMOŚCI – PRZEKRÓJ RYNKU POLSKIEGO Ogólnopolski kongres “Geodetic Investor – Real Estate Expert” – 14.11.19 Ogólnopolski Kongres Geodetic 2019 już za nami! 14.11.2019 roku gościliśmy 130 osób z rynku nieruchomości: inwestorów, deweloperów, zarządców nieruchomości komercyjnych…

Video – Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych.

Ogólnopolski Kongres Geodetic BLOK III ZASKARŻANIE NIEKORZYSTNYCH WZ-TEK I PLANÓW MIEJSCOWYCH PANEL DYSKUSYJNY 14.11.2019 Zobacz wszystkie prelekcje VIDEO – Blok 3 ZASKARŻANIE NIEKORZYSTNYCH WZ-TEK I PLANÓW MIEJSCOWYCH – PANEL DYSKUSYJNY Ogólnopolski kongres “Geodetic Investor – Real Estate Expert” – 14.11.19 Ogólnopolski Kongres Geodetic 2019 już za nami! 14.11.2019 roku gościliśmy 130 osób z rynku nieruchomości:…

Geodetic w Magazynie Estate 4 [15] 2019 Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne

Geodetic w Magazynie ESTATE 4 [15] 2019. Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne Artykuł Rafała Rychlickiego (Geodetic VICE-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2), Trainer „Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne” znalazł się w grudniowym wydaniu Magazynu ESTATE. “Podziały nieruchomości istotnie wpływają na kształtowanie przestrzeni. Umożliwiają  pełniejsze wykorzystanie potencjału nieruchomości w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych.…