Wnioski o zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwieszeń budynków

O czym będzie mowa? Każde przyłącze do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) zlokalizowane jest przeważnie pod drogą, chodnikiem będącym własnością innego właściciela, względem własności danego budynku. Za wszystkie przyłącza do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) właściciel budynku, do którego podłączane jest nowe przyłącze musi uiszczać coroczną opłatę. W tym artykule mowa będzie…

Sprawdź czy Twoja inwestycja ma poprawnie wyliczoną powierzchnię zabudowy

Powierzchnia zabudowy – w wykładni prawnej, w praktyce, wyrokach sądów i absurdach Wiadomym jest, że inwestorzy a co za tym idzie architekci woleliby stosować takie podejście liczenia pola powierzchni zabudowy, aby wszelkie wykusze, schody i inne elementy nie wliczałyby się w tą właśnie powierzchnię. Chcieliby oni, żeby m2  powierzchni zabudowy dotyczyły samego budynku. Jednak, aparat…