Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych. Zmiana parametrów zabudowy i zmiana przeznaczenia terenu i zmiana planu miejscowego

Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych to nowe narzędzie planistyczne. Jest to procedura przewidziana na sytuacje, gdy obowiązujący plan miejscowy wymaga niewielkich zmian. Czy to znaczy, że inwestor, który chce na działce z oznaczeniem MN (zabudowa mieszkaniowa niska) będzie mógł wnioskować o zmianę na MW (zabudowa mieszkaniowa wysoka)? Zakres możliwych zmian określa art. 27b Ustawy o…

Jak mierzyć wysokość budynku? Wytyczne izb i stowarzyszeń nie mogą zmieniać prawa.

Wielu deweloperów, architektów, geodetów oraz sędziów zgłasza się do mnie z problemami w zakresie pomiaru wysokości budynku. Faktycznie, jest to jeden z najczęściej zaskarżanych parametrów zabudowy, a nowelizacja przepisów wcale tego nie poprawiła. Przy pozwoleniach na budowę (PnB) w zakresie liczenia wysokości budynków należy stosować się do zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny…

Nowa norma PN-ISO 9836:2022-07 oderwana od polskiej rzeczywistości

    Nowa norma PN-ISO 9836:2022-07 oderwana od polskiej rzeczywistości Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022] Nie wszyscy uczestnicy procesów budowlanych zdążyli się przyzwyczaić, że weszła w życie norma PN-ISO 9836:2015-12 (bo weszła dopiero we wrześniu 2020 r.), a już mamy kolejną aktualizację normy. Cyfryzacja budownictwa, zmiany w prawie budowlanym, w…

Linia frontowa działki. Poznaj sposoby wyznaczania frontu działki

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022]   Definicje frontu działki określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie wskazuje, że przez front działki należy rozumieć „część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd…

Cyfryzacja procesu budowlanego. E-budownictwo czy wyścig po wskaźniki unijne?

CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO E-budownictwo czy wyścig po wskaźniki unijne?  Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Autor: Adrian Hołub, Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor,  Lecturer   Ustawą z 7.07.2022r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane, Ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,…

Pomiary dronami i geoportal SkySnap. Cykliczny monitoring inwestycji wsparciem generalnego wykonawcy.

Pomiary dronami i geoportal SkySnap Cykliczny monitoring inwestycji wsparciem generalnego wykonawcy Produkty powstałe w wyniku nalotów fotogrametrycznych z pokładu drona znajdują zastosowanie na różnych etapach inwestycji. Jednak ze względu na brak skutecznych narzędzi, ich potencjał nie zawsze jest w pełni wykorzystywany. Dzięki dronowej obsłudze inwestycji przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi internetowych wspieranie procesu inwestycyjnego i komunikacja…

Podział nieruchomości w celu uniknięcia decyzji OOŚ. Czy to jest legalne i możliwe?

Podział nieruchomości w celu uniknięcia decyzji OOŚ Czy to jest legalne i możliwe? Obecnie każde większe przedsięwzięcie inwestycyjne analizowane jest pod kątem konieczności uzyskiwania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dotyczy to nie tylko zamierzeń inwestycyjnych związanych z realizacją nowych inwestycji, ale także zamiarów istotnej przebudowy czy też nawet zamierzeń likwidacji przedsięwzięć inwestycyjnych już…

Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki. Zmiana przepisów na korzyść inwestorów

Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki Zmiana przepisów na korzyść inwestorów   Decyzja o warunkach zabudowy jest jedną z form kształtowania ładu przestrzennego. Stanowi ona podstawę do projektowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proces wydania decyzji wygląda stosunkowo prosto. Składamy wniosek opisując zamierzenie inwestycyjne wraz z odpowiednią mapą. Następnie, urząd wydaje…

Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym. Czy to zawsze najgorsza opcja?

Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym Czy to zawsze najgorsza opcja? Wyjście ze współwłasności w sądzie często kojarzy się z wieloletnimi konfliktami i sytuacjami, w których zakończyła się już ścieżka administracyjna i nie ma innej drogi. Bardzo staram się zmienić to postrzeganie. W wielu sprawach, które prowadziłem, była to ścieżka często szybsza i łatwiejsza niż…

Podział dużej działki rolnej na działki budowlane. Jakie możliwości i ograniczenia czekają na inwestorów?

Podział dużej działki rolnej na działki budowlane Jakie możliwości i ograniczenia czekają na inwestorów? Wielu inwestorów lub posiadaczy ziemskich myśli o zakupie taniej ziemi rolnej i przekształceniu w działki budowlane. Jeżeli taki proces zakończy się powodzeniem możemy liczyć na znaczące zwiększenie wartości nieruchomości. Czy można dokonać podziału działki rolnej i przekształcenia jej w działki budowlane,…