Badanie ugięcia stopów. Jak uniknąć katastrofy budowlanej?

Badanie ugięcia stopów. Jak uniknąć katastrofy budowlanej? Ugięcie stropu pod wpływem nadmiaru obciążenia stanowi niebezpieczną sytuację dla budynku. Corocznie słyszymy o katastrofach budowlanych związanych z zawaleniem stropów w budynkach o różnej funkcjonalności. Dzieje się tak, gdy budowa stopu została wykonana niezgodnie z projektem konstrukcji (za słabo uzbrojony dach, zła jakość montażu, za duże obciążenie stropu),…

Eliminowanie stron postępowania w procesach inwestycyjnych. Awizowane listy, a elektroniczna wymiana pism.

Eliminowanie stron postępowania w procesach inwestycyjnych Awizowane listy, a elektroniczna wymiana pism Rafał Rychlicki, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2) Konrad Młynkiewicz – Radca prawny Procedury dostarczania dokumentów do stron postępowania mają miejsce m.in. przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, okazania czy wznowienia granic, czy odwoływania się od wydanych decyzji…

Uzyskiwanie warunków zabudowy. 10 etapów procedury dla wytrawnych inwestorów.

Uzyskiwanie warunków zabudowy 10 etapów procedury dla wytrawnych inwestorów Procedura uzyskiwania warunków zabudowy nie jest skomplikowana dla osób, które robią to codziennie. Wniosek można złożyć samodzielnie, jeśli dotyczy to domów jednorodzinnych. Jednak dla wytrawnych inwestorów, którym zależy na wygenerowaniu maksymalnego zysku ze sprzedaży lub najmu nieruchomości, rekomendujemy kompleksowe podejście do tematu w 10-etapowym ujęciu. Bagatelizowanie…

BOMA INDUSTRIAL 2019 Strategia zarządzania powierzchniami najmu magazynów

BOMA INDUSTRIAL 2019 Strategia zarządzania powierzchniami najmu magazynów Wymuszona przez restrykcje pandemiczne zmiana zachowania konsumentów przełożyła się na boom magazynowy. Więcej się buduje, więcej się wynajmuje, a do nas powracają niezmiennie te same zagadnienia i problemy dotyczące norm pomiarów powierzchni magazynowych. Spotęguje je norma BOMA Industrial 2019. Mimo, że jest dostępna już ponad rok, to…

Inwestycje na terenach kolejowych. Aspekty prawno-inżynieryjne.

Inwestycje na terenach kolejowych Aspekty prawno-inżynieryjne  Coraz częściej w Polsce i za granicą budynki dworców kolejowych są perełkami architektonicznymi. Oprócz obsługi ruchu pasażerskiego, we wspólnych przestrzeniach poczekalni spotykamy kawiarnie, restauracje, czytelnie, przestrzenie do pracy biurowej czy spotkań biznesowych. Jednymi z bardziej cenionych pod kątem różnorodności obiektów w Polsce są dworzec w Malborku, Wrocław Główny, Dworzec…

Linie energetyczne w pozwoleniu na budowę. Jak przysunąć inwestycję do linii energetycznej?

Linie energetyczne w pozwoleniu na budowę. Jak przysunąć inwestycję do linii energetycznej? Wzdłuż każdej linii elektroenergetycznej ustala się pas technologiczny dla obsługi technicznej tej linii i strefę ochronną dla bezpieczeństwa ludzi. Obecne przepisy nie regulują ich szerokości. Za każdym razem trzeba indywidualnie ustalać z gestorem sieci na danym obszarze ich parametry. Jest to ważne ze…

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu. Jak nie zablokować inwestycji przy wydzielaniu obszarów o różnej funkcji?

Jako geodeta uprawniony (1,2) i biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości corocznie w całej Polsce wykonuję podziały dla setek działek z przeznaczeniem pod nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Dlatego w ramach serii „Podziały nieruchomości w ujęciu inwestorskim. 40 zagadnień okiem biegłego sądowego” chcę się podzielić najczęściej występującymi przypadkami w zakresie podziałów nieruchomości. Linie rozgraniczające tereny o…

Konserwator zabytków vs inwestor. Negocjacje konserwatorskie w praktyce

Konserwator zabytków vs inwestor Negocjacje konserwatorskie w praktyce Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Pod redakcją Rafała Rychlickiego, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyordr Piotr Ratajczyk, Investment Board Member w Innovator+ i BSPR Mariusz Ciechomski, Zarządca nieruchomości w TVP S.A., Prezes Polskich Pracowni Konserwatorskich w latach 2016-2018. Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor…

Kontrola mas ziemnych na budowie. Nie przepłacaj za wywóz urobku i uważaj na kary

Kontrola mas ziemnych na budowie Nie przepłacaj za wywóz urobku i uważaj na kary Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Inwestorzy rozliczają się od sztuki wywożonej wywrotki załadowanej m3 urobku. Zwykły aspekt, nad którym się nie zastanawiamy, a przecież ten urobek jest znacząco spulchniony. Okazuje się, że prostym zabiegiem rozliczenie za każdy m3…

Ortofotomapy cyfrowe w procesach inwestycyjnych. Kiedy samowola budowlana zapozuje na zdjęciu lotniczym?

Ortofotomapy cyfrowe w procesach inwestycyjnych. Kiedy samowola budowlana zapozuje na zdjęciu lotniczym? Większość osób kojarzy ortofotomapy ze zdjęciami satelitarnymi i nawigacją samochodową. Jednak coraz częściej szczegółowe naloty dronem i ortofotomapy cyfrowe są doceniane w branży nieruchomości, w inwestycjach infrastruktury drogowej, kolejowej czy rozwoju planowania przestrzennego. Wykonuje się je, żeby zweryfikować stan aktualny terenu, wykonać przedmiary…