Linia frontowa działki. Poznaj sposoby wyznaczania frontu działki

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022] Autor: Rafał Rychlicki, Geodetic Vice CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1, 2)   Definicje frontu działki określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie wskazuje, że przez front działki należy rozumieć…

Cyfryzacja procesu budowlanego. E-budownictwo czy wyścig po wskaźniki unijne?

CYFRYZACJA PROCESU BUDOWLANEGO E-budownictwo czy wyścig po wskaźniki unijne?  Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Autor: Adrian Hołub, Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor,  Lecturer   Ustawą z 7.07.2022r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane, Ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,…