Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach?

Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach? Ile trwa uprawomocnienie decyzji zatwierdzającej podział? Kiedy decyzja zatwierdzająca podział staje się ostateczna? Jak przebiega aktualizacja danych w EGIB i kiedy faktycznie dane są zaktualizowane w KW? Zdradzę, że czas aktualizacji działu I księgi wieczystej wynosi od kilku dni do nawet 11…