Nie lubisz płacić podatków od garaży wielopoziomowych?

Czy płacić za miejsca postojowe na dachu? Czy płacić za cały garaż wielopoziomowy? Nikt nie lub płacić podatków. Oczywistym jest, że stawka podatku od nieruchomości rośnie corocznie. A w przypadku, gdy obiekt jest budowlą stawka podatku zawsze maleje (2% od malejącej zamortyzowanej wartości, obliczonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego). W związku z tym, czy budując…