Wykładnia planu miejscowego – wybrane problemy

Wybrane problemy Wykładnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sprowadza szereg problemów. To ona jednak przesądza w wielu wypadkach o realnych możliwościach za­gospodarowania. W artykule zwrócono uwagę na najważniejsze praktyczne kwestie związane z tym tematem. Przeznaczenie terenu Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.…