Błędy budowlane i instalacyjne. Co można wychwycić podczas inspekcji do opinii technicznej?

Błędy budowlane i instalacyjne Co można wychwycić podczas inspekcji do opinii technicznej?   Wykonanie setek opinii technicznych na przekroju 4 lat, czyli odkąd w CBRE oficjalnie powołano Dział Doradztwa Technicznego, pozwoliło nam zaobserwować pewne zależności w powtarzalności usterek, które występują w kontrolowanych budynkach. Poniżej opisuję najbardziej typowe błędy budowlane i wady instalacji sanitarnych oraz elektrycznych,…

Porozumienia inwestycyjne zawierane z podmiotami publicznymi. Jak wpływają na realizację inwestycji prywatnej?

Porozumienia inwestycyjne zawierane z podmiotami publicznymi  Jak wpływają na realizację inwestycji prywatnej?   Każda inwestycja prywatna wiąże się z nawiązaniem relacji z podmiotami publicznymi. Zazwyczaj w przypadku inwestycji budowlanej mamy do czynienia z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, np. decyzji podziałowych, decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, itp. Czasami jednak istnieje potrzeba uzgodnienia zasad współpracy i…