Geodetic w Magazynie ESTATE 1/2020 Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym

Geodetic w Magazynie ESTATE 1 [16] 2020. Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym. Artykuł Adriana Hołub (Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Lecturer, Author) „Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym” znalazł się w marcowym wydaniu Magazynu ESTATE. „Czerwone urzędowe pieczątki na mapach zasadniczych czy ewidencyjnych wzbudzają w nas uczucie, że treści w nich zawarte są…