Jak mierzyć wysokość budynku? Wytyczne izb i stowarzyszeń nie mogą zmieniać prawa.

Wielu deweloperów, architektów, geodetów oraz sędziów zgłasza się do mnie z problemami w zakresie pomiaru wysokości budynku. Faktycznie, jest to jeden z najczęściej zaskarżanych parametrów zabudowy, a nowelizacja przepisów wcale tego nie poprawiła. Przy pozwoleniach na budowę (PnB) w zakresie liczenia wysokości budynków należy stosować się do zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny…