Resurs dźwigów. Nowe regulacje prawne.

Resurs dźwigów. Nowe regulacje prawne.   Według posiadanych informacji w Polsce eksploatowanych jest około 100 tyś. dźwigów osobowych, z tego blisko połowa z nich została zainstalowana ponad 20 lat temu. Konstrukcyjnie różny jest poziom ich bezpieczeństwa – relatywnie do czasu, w jakim powstawały. Około 40 tyś. sztuk zamontowano po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i…