Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020 r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki Z dniem 11 września 2020 r. ogłoszone zostały duże zmiany, które będą miały poważne przełożenie na projekty do pozwolenia na budowę i inne procedury w dalszych etapach życia budynku. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy…