Inwentaryzacja powykonawcza budynku. Pomiar budynku, lokali, przyłączy i zagospodarowania terenu

Inwentaryzacja powykonawcza Pomiar budynku, lokali, przyłączy i zagospodarowania terenu Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE [5/2021] Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się zawsze po skończeniu obiektów budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub, gdy planujemy przebudowę istniejących budynków. Niekiedy również w innych przypadkach, które może narzucić organ administracji architektoniczno-budowlanej. Inwentaryzacja ma obrazować aktualny stan zagospodarowania…