Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych. Zmiana parametrów zabudowy i zmiana przeznaczenia terenu i zmiana planu miejscowego

Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych to nowe narzędzie planistyczne. Jest to procedura przewidziana na sytuacje, gdy obowiązujący plan miejscowy wymaga niewielkich zmian. Czy to znaczy, że inwestor, który chce na działce z oznaczeniem MN (zabudowa mieszkaniowa niska) będzie mógł wnioskować o zmianę na MW (zabudowa mieszkaniowa wysoka)? Zakres możliwych zmian określa art. 27b Ustawy o…