Powierzchnia najmu kamienic. Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu.

Powierzchnia najmu kamienic Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Coraz częściej inwestorzy angażują kapitał w kamienice i przeznaczają je na cele biurowe lub usługowe. Straty w powierzchniach najmu generowane niewłaściwym ich liczeniem i kwalifikowaniem sięgają nawet 13%. Zasady pomiaru kamienic nie są bezpośrednio poruszane w normach…