Konserwator zabytków vs inwestor. Negocjacje konserwatorskie w praktyce

Konserwator zabytków vs inwestor Negocjacje konserwatorskie w praktyce Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Pod redakcją Rafała Rychlickiego, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyordr Piotr Ratajczyk, Investment Board Member w Innovator+ i BSPR Mariusz Ciechomski, Zarządca nieruchomości w TVP S.A., Prezes Polskich Pracowni Konserwatorskich w latach 2016-2018. Kinga Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor…

Konserwator a prawo własności. Błędy granic degradują zabytki.

Konserwator a prawo własności.  Błędy granic degradują zabytki. Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Z punktu widzenia konserwatora istotne jest, kto włada i zarządza zabytkiem oraz kto odpowiada za poszczególne prace budowlane. Okazuje się, że nie wystarczy być właścicielem inwestycji, żeby nią władać. Nie wystarcza też, że inwestor chce wyłożyć na cele…