Geodetic w Magazynie ESTATE 3/2020. Zaniedbania analiz due diligence.

Geodetic w Magazynie ESTATE 3/2020. Zaniedbania analiz due diligence. Artykuł Adriana Hołub (CRE Advisor, Investor, Geodetic Board Member, Lecturer) „Zaniedbania analiz due diligence”znalazł się w 3 numerze Magazynu ESTATE. “Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości i pozwala na przekrojową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju nabywanej nieruchomości…

Geodetic w Magazynie ESTATE 1/2020 Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym

Geodetic w Magazynie ESTATE 1 [16] 2020. Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym. Artykuł Adriana Hołub (Geodetic Board Member, CRE Advisor, Investor, Lecturer, Author) „Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym” znalazł się w marcowym wydaniu Magazynu ESTATE. “Czerwone urzędowe pieczątki na mapach zasadniczych czy ewidencyjnych wzbudzają w nas uczucie, że treści w nich zawarte są…

Geodetic w Magazynie Estate 4 [15] 2019 Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne

Geodetic w Magazynie ESTATE 4 [15] 2019. Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne Artykuł Rafała Rychlickiego (Geodetic VICE-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2), Trainer „Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne” znalazł się w grudniowym wydaniu Magazynu ESTATE. “Podziały nieruchomości istotnie wpływają na kształtowanie przestrzeni. Umożliwiają  pełniejsze wykorzystanie potencjału nieruchomości w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych.…