Konserwator a prawo własności. Błędy granic degradują zabytki.

Konserwator a prawo własności.  Błędy granic degradują zabytki. Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Z punktu widzenia konserwatora istotne jest, kto włada i zarządza zabytkiem oraz kto odpowiada za poszczególne prace budowlane. Okazuje się, że nie wystarczy być właścicielem inwestycji, żeby nią władać. Nie wystarcza też, że inwestor chce wyłożyć na cele…