Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych. Zmiana parametrów zabudowy i zmiana przeznaczenia terenu i zmiana planu miejscowego

Tryb uproszczony sporządzania planów miejscowych to nowe narzędzie planistyczne. Jest to procedura przewidziana na sytuacje, gdy obowiązujący plan miejscowy wymaga niewielkich zmian. Czy to znaczy, że inwestor, który chce na działce z oznaczeniem MN (zabudowa mieszkaniowa niska) będzie mógł wnioskować o zmianę na MW (zabudowa mieszkaniowa wysoka)? Zakres możliwych zmian określa art. 27b Ustawy o…

Błędy projektów budowlanych. Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno.

Błędy projektów budowlanych Sprawdź dokumentację do PnB zanim będzie za późno Utarło się przekonanie dla wielu zawodów partycypujących w procesie projektowym budynków komercyjnych i mieszkaniowych, że ich działania są nieomylne, najlepsze i przyjmujemy je za dogmat. Z moich 15-letnich obserwacji i rozmów z wieloma praktykami wynika, że inwestorzy nie sprawdzają opracowań i dokumentacji powstałych spod…