Termowizja w nieruchomościach. Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj

Termowizja w nieruchomościach. Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Pomiary termowizyjne stosowane są w różnych sektorach gospodarki, również na rynku nieruchomości i w budownictwie. Z techniki do celów inwentaryzacji architektonicznych korzystają architekci, firmy od space planów oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Dzięki pomiarom termowizyjnym inwestorzy coraz częściej wykazują…

Ryzykowne analizy chłonności. Nie ufaj parametrom zabudowy

Ryzykowne analizy chłonności Nie ufaj parametrom zabudowy Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Jednym z początkowych etapów sprawdzania nieruchomości jest analiza chłonności działki. Inwestorzy często fiksują się na parametrach, które pokazują ile można „wycisnąć” z działki, jednak finalnie niektórych indeksów nie da się zrealizować. Często analizy nie sprawdzają poprawności danych na mapach…

Powierzchnia sprzedaży retail parków. Jest mniejsza niż myślisz!

Powierzchnia sprzedaży retail parków Jest mniejsza niż myślisz! Przy projektowaniu retail parku istotna jest wartość graniczna 2000m2 powierzchni sprzedaży. Przepisy planistyczne obligują inwestorów do uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o MPZP dla retail parków o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Obiekt o powierzchni, np. 4000m2 może mieć 2200m2 zajętej przez fitness, kina, banki czy gastronomię…