Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości?

Jak zasiedzieć nieruchomość? Czy niezbędny jest podział nieruchomości? Zasiedzenie jest uzyskaniem prawa własności do nieruchomości na skutek posiadania nieruchomości przez określony czas. Może to być okres 20 lat, jeżeli posiadanie następuje w dobrej wierze lub 30 lat w złej. Jaka jest podstawa prawna zasiedzenia nieruchomości? Czy zmiana posiadacza nieruchomości zatrzymuje bieg zasiedzenia? Czy dzierżawca użytkujący…