Obszar uzupełnienia zabudowy. Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy?

Obszar uzupełnienia zabudowy Trudniej będzie uzyskać warunki zabudowy? Adrian Hołub, CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor, PKN Expert, Lecturer Dariusz Kruczkowski, Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatoweg Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 [7/2023]   Do końca 2025 r. każda gmina powinna mieć uchwalony plan ogólny. Jeśli takiego planu nie wprowadzi to nie…

Jak mierzyć wysokość budynku? Wytyczne izb i stowarzyszeń nie mogą zmieniać prawa.

Wielu deweloperów, architektów, geodetów oraz sędziów zgłasza się do mnie z problemami w zakresie pomiaru wysokości budynku. Faktycznie, jest to jeden z najczęściej zaskarżanych parametrów zabudowy, a nowelizacja przepisów wcale tego nie poprawiła. Przy pozwoleniach na budowę (PnB) w zakresie liczenia wysokości budynków należy stosować się do zapisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny…

Sprawdzenie działki przed zakupem. Dane ewidencyjne – cz.1

Poszukując nieruchomości na cele inwestycyjne lub własne cele budowlane musimy skontrolować podstawowe parametry przedmiotowej nieruchomości. Celowo napisałem, że musimy ponieważ kontrola powinna dotyczyć absolutnie każdej transakcji, nawet z pozoru tej bardzo łatwej. To co mnie w tym utwierdza to ilość spraw jakie opiniuję jako biegły sądowy w kontekście problemów po zakupie nieruchomości. Błędne powierzchnie, problemy…

Linia frontowa działki. Poznaj sposoby wyznaczania frontu działki

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022]   Definicje frontu działki określa rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie wskazuje, że przez front działki należy rozumieć „część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd…

Geodetic na łamach Magazynu Inwestora – Strefa nieruchomości 07-09.2022

Artykuł w ramach cyklu artykułów o due diligence nieruchomości o tematyce „Zaklęte podziały nieruchomości? Czy ignorancja na etapie projektowania?” pojawił się na łamach Magazynu Inwestora – Strefa Nieruchomości. Jak to możliwe, że po zakończeniu inwestycji nie da się wydzielić działek i sprzedać każdego domu oddzielnie z gruntem? Jak to wytłumaczyć kupującemu, który w akcie notarialnym ma obiecany…

Geodetic na łamach Magazynu Inwestora – Strefa Nieruchomości 04-06.2022

Artykuł Adriana Hołub (CRE Advisor, Investor, Geodetic Board Member, Author, Trainer) w ramach cyklu artykułów o due diligence nieruchomości o tematyce „Projektujesz budynek na nieaktualnej mapie? Nie pomijaj sprawdzenia na etapie due diligence.” pojawił się na łamach Magazynu Inwestora – Strefa Nieruchomości. Aktualność map zasadniczych i wykonywanych na ich podstawie map do celów projektowych (mdcp) to…

Podział nieruchomości w celu uniknięcia decyzji OOŚ. Czy to jest legalne i możliwe?

Podział nieruchomości w celu uniknięcia decyzji OOŚ Czy to jest legalne i możliwe? Obecnie każde większe przedsięwzięcie inwestycyjne analizowane jest pod kątem konieczności uzyskiwania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dotyczy to nie tylko zamierzeń inwestycyjnych związanych z realizacją nowych inwestycji, ale także zamiarów istotnej przebudowy czy też nawet zamierzeń likwidacji przedsięwzięć inwestycyjnych już…

Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki. Zmiana przepisów na korzyść inwestorów

Uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy dla części działki Zmiana przepisów na korzyść inwestorów   Decyzja o warunkach zabudowy jest jedną z form kształtowania ładu przestrzennego. Stanowi ona podstawę do projektowania w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proces wydania decyzji wygląda stosunkowo prosto. Składamy wniosek opisując zamierzenie inwestycyjne wraz z odpowiednią mapą. Następnie, urząd wydaje…

Drony w nowoczesnym leśnictwie. Teledetekcja multispektralna w Leśnictwie

Od 15 lat wykonujemy opracowania 2D i 3D w zakresie inwentaryzacji architektonicznych, planów zagospodarowania terenu, usług inżynieryjnych budów i budowli oraz pomiarów powierzchni budynków do celów najmu, aranżacji, space planów czy zmian konstrukcyjnych budynków. W ramach Geodetic pomierzyliśmy ponad 8 mln m2 powierzchni w tysiącach budynków na zlecenie największych firm z rynku nieruchomości komercyjnych i…

Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym. Czy to zawsze najgorsza opcja?

Wyjście ze współwłasności w trybie sądowym Czy to zawsze najgorsza opcja? Wyjście ze współwłasności w sądzie często kojarzy się z wieloletnimi konfliktami i sytuacjami, w których zakończyła się już ścieżka administracyjna i nie ma innej drogi. Bardzo staram się zmienić to postrzeganie. W wielu sprawach, które prowadziłem, była to ścieżka często szybsza i łatwiejsza niż…