Geodetic w Magazynie ESTATE 3/2020. Zaniedbania analiz due diligence.

Geodetic w Magazynie ESTATE 3/2020. Zaniedbania analiz due diligence. Artykuł Adriana Hołub (CRE Advisor, Investor, Geodetic Board Member, Lecturer) „Zaniedbania analiz due diligence”znalazł się w 3 numerze Magazynu ESTATE. „Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości i pozwala na przekrojową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju nabywanej nieruchomości…

Powierzchnia najmu kamienic. Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu.

Powierzchnia najmu kamienic Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Coraz częściej inwestorzy angażują kapitał w kamienice i przeznaczają je na cele biurowe lub usługowe. Straty w powierzchniach najmu generowane niewłaściwym ich liczeniem i kwalifikowaniem sięgają nawet 13%. Zasady pomiaru kamienic nie są bezpośrednio poruszane w normach…

Budynki w ostrej granicy. Skokowe dylatacje i błędy map zagrożeniem inwestycji.

Budynki w ostrej granicy Skokowe dylatacje i błędy map zagrożeniem inwestycji Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Zakup budynków, które mają ścianę zewnętrzną w ostrej granicy działki, wymaga bardzo dużej czujności inwestorów. Dotyczy to kamienic oraz 10-15-letnich biurowców i hoteli. Wielu inwestorów nie wie, że w dawnych latach urzędy geodezji nakazywały dociągać…

Warunki gruntowo-wodne inwestycji. Sprawdź przed zakupem nieruchomości.

Warunki gruntowo-wodne inwestycji Sprawdź przed zakupem nieruchomości Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Jednym z pierwszych elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości jest ocena warunków gruntowo-wodnych. Niestety wielu inwestorów zapomina o tym elemencie, albo celowo go pomija, chcąc zaoszczędzić. Warunki gruntowo-wodne często rzutują na etap projektowania i kosztorysowania inwestycji. Często pobieżne, wstępne…

Inwestycje w budynki zabytkowe. Gdzie szukać informacji o zabytkach?

Inwestycje w budynki zabytkowe Gdzie szukać informacji o zabytkach? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał w nadawanie nowego tchnienia zabytkowym budynkom i obiektom budowlanym. Na inwestorze będącym właścicielem nieruchomości objętej formą ochrony, ciąży wiele obowiązków określonych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Nierespektowanie…

Konserwator a prawo własności. Błędy granic degradują zabytki.

Konserwator a prawo własności.  Błędy granic degradują zabytki. Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Z punktu widzenia konserwatora istotne jest, kto włada i zarządza zabytkiem oraz kto odpowiada za poszczególne prace budowlane. Okazuje się, że nie wystarczy być właścicielem inwestycji, żeby nią władać. Nie wystarcza też, że inwestor chce wyłożyć na cele…

Hybrydowe inwentaryzacje architektoniczne. Kiedy skaning i modele 3D przekłamują rzeczywistość?

Hybrydowe inwentaryzacje architektoniczne Kiedy skaning i modele 3D przekłamują rzeczywistość? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Pomiary skanerami to modny element pomiarów i inwentaryzacji architektonicznych w budynkach biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i w rewitalizowanych zabytkach. Wiele się słyszy o zaletach i korzyściach skaningu, a niewiele mówi się o niedociągnięciach tej metody. Jeden…

Powierzchnia z projektu vs po wybudowaniu. Perfekcyjna Hi Piotrkowska

Powierzchnia z projektu vs po wybudowaniu Perfekcyjna Hi Piotrkowska Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Standardem na rynku jest wpisywanie w umowach najmu dopuszczalnej 3% różnicy między powierzchnią najmu przed i po wybudowaniu budynku. Widywałem umowy z wartościami 5 czy 10%. Czy to oznacza, że po wybudowaniu będzie jedno piętro więcej czy…

Powierzchnia użytkowa w budynkach mieszkalnych. Obligatoryjność stosowania normy

Powierzchnia użytkowa w budynkach mieszkalnych Obligatoryjność stosowania normy Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Niekończący się konflikt między deweloperami mieszkaniowymi a kupującymi lokale trwa w najlepsze. Co jest powierzchnią użytkową w lokalach mieszkalnych? Czy musimy mierzyć powierzchnie lokali zgodnie z normą: PN- ISO 9836:1997 czy normą PN-ISO 9836:2015-12? Co z normą PN-70/B-02365,…

Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych

Zaskarżanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych Argumenty inwestora vs procedury administracyjne Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020] Wydawanie pozwoleń na budowę opiera się na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub na decyzjach o warunkach zabudowy. Inwestorzy stosunkowo często składają wnioski do planów, a stosunkowo rzadko argumentują swoje interesy prawne. Nie do końca wiedzą też,…